Kio estas HAT?

Homaranisma Asocio Tutmonda elkreskis el Hilelista Rondo, kiu naskighis fine de la augusto 2000, inspirita per hilelismo - homaranismo de Ludoviko Lazaro Zamenhof (1859-1917), iniciatinto de la unika projekto de neutrala internacia lingvo Esperanto.

La fundamenta etika principo, kiu gvidas homaranojn en la vivo, kaj kiun formulis hebrea profeto Hilel estas jena: Kio ne estas agrabla al vi, tion ne faru al homo alia.

Plimulto da homoj vivas lau tiu au alia mondkoncepto ne tial, char tiu au alia mondkoncepto plej multe respondas al iliaj profundkoraj konvinkoj, sed unuavice tial, char ili en tiu mondkoncepto estis edukitaj. La bonaj kaj malbonaj agoj de la homoj dependas ne de la mondkoncepta etiko lau kiu konkreta homo estis edukita, sed - de chiu konkreta homo mem.

Kio do estas Homaranismo? Jen la respondo de nia Majstro:

La Homaranismo estas celado al pura homeco kaj al absoluta intergenta justeco kaj egaleco. En chiu lando tiu gento, kiu prezentas la plimulton kaj kutimis regi super la aliaj gentoj, longe ne komprenos la homaranismon; sed neniu gento povas scii, kio estos kun ghi morgau, kaj, pli au malpli frue, chiuj honestaj homoj konvinkighos, ke regado per fortoj konvenas al bestoj, sed ne al homoj, kaj ke paca vivado sur la tero kaj cheso de militoj estas ebla ne per malfortikaj kaj maljustaj kompromisoj, sed nur per justeco absoluta, egala por chiuj gentoj, lokoj kaj tempoj.

L.L. Zamenhof

Oni estighas membro de HAT sendante al ghia kunordiganto plenumitan alighilon.

HAT eldonas sian chiumonatan bultenon "Homarano". Abono je ghia elektronika versio estas senpaga. Abono je la surpaperigata versio de HILELISTO eblas kontrau rekompenco de sendokostoj.

Nun Homaranisma Asocio Tutmonda enhavas 35 membrojn kaj simpatiantojn. Revuon "Homarano" abonas pli ol 50 personoj kaj organizajhoj.

Сайт создан в системе uCoz